shopping_cart0 Krepšelis

MokykisLengvai.lt

PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra sutartis tarp Pirkėjo ir elektroninę parduotuvę MokykisLengvai.lt administruojančios įmonės UAB "Viskas lengvai", įm.kodas 302810116 (toliau – „MokykisLengvai.lt“), kurios sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina užsisakydamas mokymo paslaugas per šią elektroninę parduotuvę.

1.2. Šiose Taisyklėse nustatomos šalių teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu-pardavimu „MokykisLengvai.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje MokykisLengvai.lt turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai);

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai minėti nepilnamečiai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjui įsigyjant paslaugas elektroninėje parduotuvėje MokykisLengvai.lt, yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.5. Elektroninė parduotuvė MokykisLengvai.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias Taisykles, todėl prieš kiekvieną pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

1.6. Elektroninė parduotuvė veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, taigi pirkėjas mokymus gali įsigyti bet kuriuo jam patogiu laiku.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. MokykisLengvai.lt neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus prie pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymui bei paslaugų teikimui.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje MokykisLengvai.lt nustatyta tvarka, nuosekliai atlikus žemiau nurodytus veiksmus:

3.1.1. pasirinkti norimą įsigyti paslaugą iš pateiktų pasiūlymų;

3.1.2. peržiūrėti visą reikiamą informaciją ir sąlygas;

3.1.3. Paspausti „Įdėti į krepšelį“;

3.1.4. Paspausti „Pereiti į užsakymo procesą“;

3.1.5. Suvesti prašomus duomenis, pasirinkti apmokėjimo būdą:

3.1.5.1 per Payserą (atsidariusiame puslapyje pasirinkite priimtiniausią apmokėjimo būdą);

3.1.5.2. Bankiniu pervedimu (pasirinkus šį mokėjimo būdą į Jūsų elektroninio pašto dėžutę bus atsiųstas laiškas, kuriame bus nurodyta apmokėjimo informacija. Pagal elektroniniame laiške esančia apmokėjimo informaciją ir pateiktą sąskaitą (elektroniniame laiške esanti nuoroda) atlikite mokėjimą bankiniu pavedimu. Mokėjimą įskaitysime, kai gausime Jūsų atliktą bankinį pervedimą).

3.1.6. Paspausti „Patvirtinti užsakymą“, jei atsiranda užrašas "Luktelėkite..." - šiek tiek (iki 1 minutės) palaukite;

3.1.7. Apmokėkite už paslaugas pasirinku apmokėjimo būdu.

3.1.8. Įsigijus kursus per www.mokykislengvai.lt elektroninę parduotuvę, būtina užsiregistruoti į kursus (arba suderinti individualių kursų laiką) el.paštu viskaslengvai@gmail.com . Registruojantis el.paštu viskaslengvai@gmail.com būtina nurodyti vardą, pavardę bei kursus (užsiėmimus), į kuriuos norite užsiregistruoti.

3.4. Iškilus neaiškumams dėl naudojimosi www.mokykislengvai.lt elektronine parduotuve, pirkėjas turi teisę kreiptis į elektroninę parduotuvę www.mokykislengvai.lt administruojančią įmonę el.paštu viskaslengvai@gmail.com (šiuo elektroniniu paštu klientų laiškai laukiami bet kuriuo Jiems patogiu laiku, į klientų elektroninius laiškus stengsimasi atsakyti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną).

3.5. Platesnę informaciję apie UAB "Viskas lengvai" organizuojamus mokymus pirkėjas gali sužinoti UAB "Viskas lengvai" internetinėje svetainėje www.viskaslengvai.lt

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šioms Taisyklėms ir bet kokiems iš jų kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4.2. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 30 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos, kaip tai nustatyta teisės aktais.

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų

© 2024. Visos teisės saugomos.